Algemeen

Bedrijven en instellingen moeten in 2019 gaan voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving rondom energiebesparing. Uitgaande het activiteitenbesluit milieubeheer moeten bedrijven en instellingen maatregelen nemen om energie te besparen. Per 1 juli moeten bedrijven en instellingen voldoen aan de informatieplicht dat wil zeggen dat ze het bevoegd gezag (o.a. gemeente, omgevingsdienst) moeten informeren welke besparingsmaatregelen ze hebben genomen. Deze regelgeving is verplicht voor instellingen die een jaarverbruik hebben van 50.000 kWh stroom en/of 25.000 m3 gas gebruiken.

Meer over deze verplichting staat op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.