Disclaimer

In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u presenteren.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is toegestaan voor niet-commerciële doeleinden zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken met toestemming van stichting ENERGY BATTLE

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van stichting ENERGY BATTLE is het niet toegestaan tekst, beeldmateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij stichting ENERGY BATTLE. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Geen garantie op juistheid

Stichting ENERGY BATTLE streeft naar een zo actueel mogelijke website. Desalniettemin is het mogelijk dat ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn. De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Stichting ENERGY BATTLE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat en hyperlinks waarnaar wij verwijzen.

Kwetsbaarheid melden

Stichting ENERGY BATTLE werkt er hard aan om de website (en haar onderliggende informatiesystemen) zo veilig mogelijk te houden en optimaal te laten presteren. Desondanks kunnen er kwetsbaarheden voorkomen. Indien u een kwetsbaarheid  bent tegengekomen, verzoeken wij u zo snel mogelijk contact met ons op te nemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vermeld bij de melding zo veel mogelijk details over de gevonden kwetsbaarheid. Elke melding onderzoeken wij zorgvuldig. Wij geven een terugkoppeling.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.